داستان انیمه Soul Land | Douluo Dalu

تنگ سان زندگی خودا را در بخش بیرونی تنگ(Tang) گذرانده و با موجودات و سلاح های مخفی سر و کار داشته است. یکبار که او  تارخچه مخفی را از قسمت داخلی می رباید تا به هنرهایش بیافزاید، تنها راه برای فرار، مرگ بود. اما وقتی خود را به هلز پیک مرگبار پرتاب کرد تدر دنیایی دیگر، دنیای دولو دالو، دنیایی که هر شخصی در آن روح خودش را دارد وارد می شود و ...

ژانر : اکشن، ماجراجویانه، تاریخی، فانتزی، عاشقانه

زبان انیمه  : چینی

عنوان چینی انیمه : Douluo Dalu

رده سنی : 13+
زمان هر قسمت : 20 دقیقه
تعداد قسمت : 26
کیفیت : HD 720p
زمان پخش : 2018
وضعیت Soul Land : در حال پخش

 

جهت آگاهی از بروزرسانی جدیدترین انیمه های پخش شده و زیرنویس ها، عضو کانال تلگرام شوید:
https://t.me/bia2anime

 

قسمت 89 (115) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 88 (114) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 87 (113) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 86 (112) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 85 (111) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 84 (110) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 83 (109) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 82 (108) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 81 (107) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 80 (106) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 79 (105) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 78 (104) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 77 (103) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 76 (102) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 75 (101) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 74 (100) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 73 (99) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 72 (98) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 71 (97) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 70 (96) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 69 (95) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 68 (94) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 67 (93) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 66 (92) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 65 (91) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 64 (90) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 63 (89) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 62 (88) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 61 (87) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 60 (86) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 59 (85) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 58 (84) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 57 (83) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 56 (82) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 55 (81) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 54 (80) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 53 (79) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 52 (78) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 51 (77) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 50 (76) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 49 (75) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 48 (74) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 47 (73) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 46 (72) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 45 (71) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 44 (70) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 43 (69) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 42 (68) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 41 (67) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 40 (66) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 39 (65) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 38 (64) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 37 (63) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 36 (62) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 35 (61) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 34 (60) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 33 (59) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 32 (58) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 31 (57) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 30 (56) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 29 (55) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 28 (54) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 27 (53) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 26 (52) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 25 (51) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 24 (50) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 23 (49) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 22 (48) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 21 (47) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 20 (46) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 19 (45) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 18 (44) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 17 (43) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 16 (42) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 15 (41) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 14 (40) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 13 (39) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 12 (38) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 11 (37) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 10 (36) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 9 (35) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 8 (34) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 7 (33) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 6 (32) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 5 (31) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 4 (30) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 3 (29) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 2 (28) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 1 (27) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

708 نظرات

 1. دوستان میشه بگید همه ی انیمه های چینی انقد قشنگن یا فقط این اینطوریه من سر قسمت 81 82 دیگه رو ابرا بودم واقعا بی نظیر بود
  داستانش عالیه

  • بعضیاشون واقعا زیبان مثلا mo dao zu shi هم خیلی قشنگ بود. battle through the heavens هم من خیلی دوسش دارم گرافیکشم عین سول لند سه بعدیه ولی زیاد شناخته شده نیست انیمش متاسفانه.

 2. جدا از خود انیمه یه تشکر هم از مترجم عزیز دارم که واقعا سرعت عملش رو عشقه ♡♥♡
  اوایل زیرنویس این انیمه واقعا اشک آدمو در میاورد … ⊙⊙

 3. عااااالیه بچه ها هر کی ندیده حتما ببینه اصلا عالی تر از عالی حقیقتا فکر می کنم از توکیو غول و کمی هم از بلک کلوور بهتره.

 4. برگام و پشمام که صحله چمنای خونمون هم خشک شد از بس قسمت 107 و 108 خوب بودن ولی فکر نمیکردم به این زودیا اون زن کشیشه { اسمش چیه هی یادم میره از بس که اسمش چرته} پزش بخوابه اخه اون جور که با قدرت اون عصای پلاستیکیشو میکوبید زمین میگفتم الاناس که بشکنه اخه کسی نبود بهش بگه بابا لاکای رو دستت خراب نشن اینجور قدرتتو ول میدی بیرون اصلا یه لحضه که پدر تانگ سان اومد فک کردم خدای اون دنیاس از دست زنه شاکی شده اومده بگه اینقد اون عصای کوفتیتو نکوب زمین و در اخر دیدید پدر تانگ سان چکششو کوبید زمین و یدونه بمب اتم در کرد با اینکه این دو قسمت پر از اشکالات بودن ولی خیلی خوشم اومد ^_^

 5. سلام به تمامی دوستان بعد از این که اسپویل قسمت آخر انیمه soul land (سرزمین ارواح)رو گذاشتم تصمیم دارم قسمت های بعدی انیمه رو که مانهوا هم پوشش داده رو یه توضیحاتی بدم خوب انیمه تا جایی پیش رفته که پدر تانگ سان اون رو نجات میده
  حالا بعد از این پدر تانگ سان از عشق تانگ سان (به قول دوستان همون دختر خرگوشیه چون به یاد آوردن اسامی چینی یکم سخته) میخواد که بره به جنگل چون معتقده تانگ سان توانایی محافظت از اون رو نداره و اینطور تانگ سان بیشتر به خطر میفته و اون هم قبول میکنه و میره
  تا پنچ سال بعد که دوباره هم دیگه رو مبینند که دوستانی که مانهوا رو خوندن میدونن البته این دیدار تانگ سان شامل برادران و خواهران قسم خوردش هم میشه. تو این پنج سال پدر تانگ سان اون رو آموزش میده و اون رو به دیدار مادرش میبره در واقع مادرش کالبد جسمانیش از بین رفته اما روحش هنوز پابرجا مونده و در قالب یک درخته که توسط پدر تانگ سان یعنی تانگ هوا مراقبت شده
  تانگ سان در دیدار با مادر در واقع یه جور اتصال روحی با ملکه علف نقره ای که مادرش باشه علف نقره ای معمولیش به یه جور علف نقره ای که به اون امپراطور علف نقره ای میگن و ویژگی های منحصر به فردی داره تبدیل میشه.
  در واقع هدف من از این اسپویل معرفی شخصیت هولینا هستش هولینا جانشین کاهن اعظم بی بی دونگه اگه یادتون باشه تو انیمه همون دختری بود که توانایی فریب و ترکیب رو داشت به غیر از این ویژگی جذابیت رو هم باید به اون اضافه کنیم.
  چند ماه بعد از نجات تانگ سان توسط پدرش هولینا برای قوی تر شدن به دستور بی بی دونگ به میدان تمرین خدای آشورا میره که فرد باید به تنهایی از مراحل اون عبور کنه در واقع یه جور مهر تایید شایستگی هولینا برای جانشینی بی بی دونگه از قضا تانگ سان هم به صورت ناشناس برای قوی تر شدن به این میدان مبارزه آشورا میرهد و حتی طی یکی از مرحل با هولینا برخورد میکنه اما هولینا اون رو به جا نمیاره.
  با کمک همدیگه هولینا و تانگ سان از مراحل عبور میکنن و یه جورایی هولینا عاشق تانگ سان میشه (حالا نمیدونه اون تانگ سانه )اما طی اتفاقاتی که جون تانگ سان رو نجات میده به هویتش پی میبره اینجا آه و افسوس هر دو طرف بلند میشه چرا که این عشق سرانجامی نداره تانگ سان میگه چرا ما باید دشمن هم باشیم؟ هولینا هم با خودش میگه جذابیت من به اون دختر خرگوشی نمیرسه در واقه یه جور اعتراف عاشقانه همراه با غم دارند راستش توی ناول این اعترافات به هم هستش و توی مانهوا اینطور نیست و به شکل دیگری است
  اما انیمه سرزمین ارواح بر اساس ناول ساخته میشه پس تغییرات جزیی را میتوانیم با مانهوا ببینیم. ادامه این موضوع در مانهوا سایت مانگا لودر. MR.Roham

  • داداش ادن آهرش رو که مربوط به پایانه تعریف کردی تو مانهوا نیست.
   یعنی ناول از مانهوا جلوتره؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • چه ضایع پسرا هر روز عاشق یکی میشن عشق اولش پشم بود سریع عاشق خوشگلی هولینا شد چقدر سطحی نگرن این پسرا اوق ، حالا اگر دختر خرگوشی عاشق یه پسر جذاب دیگه میشد همه شاکی میشدن اَه اَه بدم اومد از این تیکش که قراره پخش بشه

  • تانگ سان و اکادمی شرک به معبد ووهان رسیدن ومسابقات شروع شد اکادمی شرک دور اول مسابقات رو تموم کرد و فقط سه تیم معبد ووهان اکادمی شرک واکادمی باد جدید باقی موندن بعد اکادمی شرک و اکادمی باد جدید مسابقه دادن برنده با تیم معبد ووهان مسابقه میداد در این مسابقه اکادمی شرک از ترکیب هفت تایی استفاده کردن که ماهیت اصلی قدرت تانگ سان معلوم شد و برنده شدن قسمت بعدشم اکادمی شرک و معبد ووهان مسابقه داشتن که تانگ سان با استفاده از سم شکستشون داد بعد پدر رونگ رونگ که میخواست با قدرت هفت گنجینه آسمانی کمکشون کنه زود تر بهبود پیدا کنن که ناخواسته ماهیت اصلی شیائو رو که یه روح۱۰۰هزار ساله است رو لو داد وقتی معبد ووهان ماهیت اصلی اونو فهمیدن میخواستن اونو بکشن که تانگ سان میخواست جلوشون رو بگیره ولی قدرتش رو نداشت برای این خودش رو برای مرگ با شیائو اماده میکرد که ناگهان پدر تانگ سان با یک ورود خفن اومد کمکشون.

  • اسم آهنگشو نمیدونم ولی اسم خوانندش angela zhang هست … منم خیلی از آهنگش خوشم اومد واسه خودم دانلودش کردم ولی اسم آهنگش به زبون چینی نوشته شده واسه همین گفتم نمیدونم اسمش چیه !!!

 6. شت با طه دسته دار لعنتی کی صبر کنه تا قسمت بعدیش بیاد عجب انیمه ای مو به تن آدم سیخ میکنه لطفا از این انیمه ها بیشتر بزارید هم گرافیکش عالیه هم اینکه قسمت هاش زیاده کلا ممنونم از سایت تون بخاطر انیمه های عالیتون

 7. سلام
  پیشنهاد میکنم این انیمه رو حتما ببینید انیمه خیلی زیبایی هستش از هر نظر
  نقاط قوت این انیمه :
  ۱ : داستانی زیبا و تازه بدون کپی برداری
  ۲ : کیفیت خوب
  ۳ : صدا گزاری
  ۴ :گرافیک و طراحی چهره که به شخصیت ها دادن
  ۵ : موزیک و موسیقی
  و خیلی چیزهای دیگه
  این انیمه تازه شروع شده و خیلی طولانی میباشد ولی توسیعه میکنم از دست ندید و حتما ببینید
  من انیمه هارو با کیفیت ۴۸۰ دان میکنم ولی این انیمه انقدر خوبه که با ۷۲۰ دان میکنم اگر ۱۰۸۰ هم بزارن با ۱۰۸۰ دان میکنم

 8. دوستان سلام دیدم بعضی ها گفته بودند این انیمه حداقل یه پنج شش سال طول میکشه که صرفا قصه مربوط به تانگ سان و آکادمی شرک تمام بشه واقعا این حرف درسته بنابراین چون من ناول سرزمین ارواح رو خوندم تصمیم گرفتم پایان بخش اول رو که هنوز مانهوا به اون نرسیده و در واقع پایان این انیمه هستش رو لو بدم. صحنه پایانی این انیمه در واقع جنگ سه تا دولو رنک 100 هستش که البته به آن ها هم خدا میگویند از بس که قوی و خفنن اولین نفر کاهن اعظم بی بی دونگ هستش که به اون خدای راکستا هم میگن دومین نفر دختر نامشروع بی بی دونگ و نوه کیان دولیو(دولو رنک 99 که اونایی مانهوا رو خوندن میشناسنش و در واقع وابسته به معبد ووهان و بزرگ آن جا هستش) که لقبش خدای آنجل یا فرشته هستش سومین نفر که فکر کنم حدس زدید تانگ سانه که اونم جانشین خدای دریاست پس لقب تانگ سان خدای دریاست راستی تمام دوستان تانگ سان به کمکش به رنک بالا و مقام دولو یی رسیدن البته اینم مدیون تمرین در معبد خدای دریا هستن از بحث خارج نشیم بی بی دونگ و دخترش به تانگ سان حمله میکنن که در این بین توسط ضربه شمشیر بی بی دونگ حتی تانگ سان میمیره اما سان دوباره احیا میشه و قدرتمند تر از قبل میاد با این دو نفر مبارزه میکنه با این تفاوت که علاوه بر قدرت خدایا دریا توانایی استفاده از شمشیر آشورا (آشورا حتی در بین خدایان هم یه خدای سطح بالاست و به اون خدای جنگ هم میگویند) را دارد در واقع تانگ سان میتونه از قدرت دو تا خدا استفاده کنه و از بد ماجر برای بی بی دونگ خدای راکستا توسط خدای آشورا برش نظارت میشه واین جاست که بی بی دونگ شکست میخوره دخترش هم نمیتونه بیش از این مقاوت کنه و شکست میخوره راستش آخر های داستان بی بی دونگ در حالی که آخرایه زندگیشه میخواد که استاد تانگ سان را ببینه و یه سری توضیحات بهش میده که به شخصه خیلی غم انگیزه از ضرب و شتم استاد تا تجاوز بهش توسط اون و صحبت از علاقه و عشقی که به اون داشته

 9. آقا قضیه یِ رمانش چیه که همه میگن من هرجا سرچ میکنم پیدا نمیکنم لطفا یکی راهنمایی کنه……من مانهواش رو تا جایی که اومده دیدم ولی نمیدونم چرا برای قسمت بعدی قلبم اینقدر شدید میزنه ای کاش سریعتر قسمت بعدی بیاد

 10. دوستان سلام دیدم بعضی ها گفته بودند این انیمه حداقل یه پنج شش سال طول میکشه که صرفا قصه مربوط به تانگ سان و آکادمی شرک تمام بشه واقعا این حرف درسته بنابراین چون من ناول سرزمین ارواح رو خوندم تصمیم گرفتم پایان بخش اول رو که هنوز مانهوا به اون نرسیده و در واقع پایان این انیمه هستش رو لو بدم. صحنه پایانی این انیمه در واقع جنگ سه تا دولو رنک 100 هستش که البته به آن ها هم خدا میگویند از بس که قوی و خفنن اولین نفر کاهن اعظم بی بی دونگ هستش که به اون خدای راکستا هم میگن دومین نفر دختر نامشروع بی بی دونگ و نوه کیان دولیو(دولو رنک 99 که اونایی مانهوا رو خوندن میشناسنش و در واقع وابسته به معبد ووهان و بزرگ آن جا هستش) که لقبش خدای آنجل یا فرشته هستش سومین نفر که فکر کنم حدس زدید تانگ سانه که اونم جانشین خدای دریاست پس لقب تانگ سان خدای دریاست راستی تمام دوستان تانگ سان به کمکش به رنک بالا و مقام دولو یی رسیدن البته اینم مدیون تمرین در معبد خدای دریا هستن از بحث خارج نشیم بی بی دونگ و دخترش به تانگ سان حمله میکنن که در این بین توسط ضربه شمشیر بی بی دونگ حتی تانگ سان میمیره اما سان دوباره احیا میشه و قدرتمند تر از قبل میاد با این دو نفر مبارزه میکنه با این تفاوت که علاوه بر قدرت خدایا دریا توانایی استفاده از شمشیر آشورا (آشورا حتی در بین خدایان هم یه خدای سطح بالاست و به اون خدای جنگ هم میگویند) را دارد در واقع تانگ سان میتونه از قدرت دو تا خدا استفاده کنه و از بد ماجر برای بی بی دونگ خدای راکستا توسط خدای آشورا برش نظارت میشه واین جاست که بی بی دونگ شکست میخوره دخترش هم نمیتونه بیش از این مقاوت کنه و شکست میخوره راستش آخر های داستان بی بی دونگ در حالی که آخرایه زندگیشه میخواد که استاد تانگ سان را ببینه و یه سری توضیحات بهش میده که به شخصه خیلی غم انگیزه از ضرب و شتم استاد تا تجاوز بهش توسط اون و صحبت از علاقه و عشقی که به استاد سان داشته تانگ سان هم آخرش میگه من دیگه یه خدا محسوب میشم و نباید در کار شما ها دخالت کنم بنابرین سان به قلمرو الهی میره تا با دختر خرگوشی به قول بعضی ها زندگی کنه فصل بعدی در واقع نقش تانگ سان کم تر میشه و زندگی پسر و دختر تانگ سان رو شامل میشه از حضور اون ها در آکادمی شرک تا ازدواج اون ها ماجراجویی و قدرت های خاص شون در واقع نسل بعد از تانگ سان

  • داداش ناول چیه؟
   مانهواش تا قسمت 261 بیشتر نیومده که هنوز تو معبد خدای دریا در حال امتحان شدن هستن اخه اینایی که تعریف کردی تو مانهواش نیست

   • داداش نگا مسه کتاب هری پاتره نویسنده تمومش کرد یعد فیلمشو ساختن
    نویسندش اسمش تانگه که اسم شخصیت اصلیم هست
    یجور کمیکم از سری های بعد طراحی شده که بهش میگن منهوا یا manhua ولی هیچ کدوم از سریاش هنوز تموم نشده
    ولی اینجور که بوش میاد میخوان انیمرو تا اخر بسازن

  • ضرب و شتم استاد و تجاوز به اون؟
   نگرفتم چی شد؟
   یعنی دم مرگ بی بی دونگ، استاد میگیره میزنش؟
   یا داره خاطرات رو میگه که قبلا میزدش؟

   • استادشون که فرشته قدرتش بود بی بی دونگ رو میزنه و بهش تجاوز میکنه و اون حامله میشه برای همین اونم استاد تانگ سانو که عاشق هم بودن پس میزنه ولی ماجرا رو نمیگه و استادم معبد ووهانو ترک میکنه. استاد اینا همون عوضی قسمتای اوله که مادر تانگ سانو میکشه و پدر تانگ سان و مادرش باهم اونو میکشن، الان متوجه شدی ؟

 11. آخ جون از قسمت 108بابای تان سانگ میاد من که خیلی عاشق این سریال شدم تا توی سایت بیایید بگذارید من تو یوتیوب هر شنبه نگاهش می‌کن واقعآ قشنگ شده

  • من فقط می خوام یادآور بشم چون انگار بعضیا یادشون رفته
   مامان تانگ سان انسان نبود بلکه روح جانور انسان نما بود
   تانگ سان بچه یک انسان و یک روح و درحقیقت حلقه آخر باباش مال مادرش که قبل مرگش برای اینکه معبدووهان حلقش رو نگیره به شوهرش انتقالش میده

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here