داستان انیمه Soul Land | Douluo Dalu

تنگ سان زندگی خودا را در بخش بیرونی تنگ(Tang) گذرانده و با موجودات و سلاح های مخفی سر و کار داشته است. یکبار که او  تارخچه مخفی را از قسمت داخلی می رباید تا به هنرهایش بیافزاید، تنها راه برای فرار، مرگ بود. اما وقتی خود را به هلز پیک مرگبار پرتاب کرد تدر دنیایی دیگر، دنیای دولو دالو، دنیایی که هر شخصی در آن روح خودش را دارد وارد می شود و ...

ژانر : اکشن، ماجراجویانه، تاریخی، فانتزی، عاشقانه

زبان انیمه  : چینی

عنوان چینی انیمه : Douluo Dalu

رده سنی : 13+
زمان هر قسمت : 20 دقیقه
تعداد قسمت : 26
کیفیت : HD 720p
زمان پخش : 2018
وضعیت Soul Land : در حال پخش

 

جهت آگاهی از بروزرسانی جدیدترین انیمه های پخش شده و زیرنویس ها، عضو کانال تلگرام شوید:
https://t.me/bia2anime

 

قسمت 91 (117) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 90 (116) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 89 (115) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 88 (114) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 87 (113) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 86 (112) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 85 (111) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 84 (110) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 83 (109) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 82 (108) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 81 (107) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 80 (106) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 79 (105) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 78 (104) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 77 (103) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 76 (102) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 75 (101) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 74 (100) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 73 (99) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 72 (98) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 71 (97) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 70 (96) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 69 (95) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 68 (94) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 67 (93) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 66 (92) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 65 (91) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 64 (90) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 63 (89) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 62 (88) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 61 (87) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 60 (86) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 59 (85) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 58 (84) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 57 (83) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 56 (82) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 55 (81) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 54 (80) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 53 (79) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 52 (78) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 51 (77) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 50 (76) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 49 (75) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 48 (74) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 47 (73) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 46 (72) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 45 (71) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 44 (70) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 43 (69) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 42 (68) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 41 (67) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 40 (66) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 39 (65) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 38 (64) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 37 (63) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 36 (62) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 35 (61) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 34 (60) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 33 (59) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 32 (58) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 31 (57) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 30 (56) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 29 (55) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 28 (54) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 27 (53) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 26 (52) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 25 (51) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 24 (50) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 23 (49) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 22 (48) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 21 (47) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 20 (46) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 19 (45) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 18 (44) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 17 (43) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 16 (42) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 15 (41) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 14 (40) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 13 (39) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 12 (38) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 11 (37) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 10 (36) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 9 (35) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 8 (34) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 7 (33) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 6 (32) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 5 (31) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 4 (30) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 3 (29) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 2 (28) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

قسمت 1 (27) : کیفیت 720 | کیفیت 480 | زیرنویس فارسی

716 نظرات

 1. سیع میکنم جدی باشم ولی وقتی حرف میزنن خندم میگیره هخخ نه خدای خیلی چرته نصف قسمت اول بزور دیدم شبیه گیم راه میرن خلاصه از نظر من ریده اب. هم قعطه کلا از چین خوشم نمیاد هههع

  • در جواب شما باید گفت که : شمایی که یه قسمت دیدی اونم نصفه نیا تز بده . دوما انیمه رو با آنریل درست کردن . سوما هم که نمیشه گفت

    • این انیمه بی نظیره اوایل حرف زدنشون و تبلیغات عجیب وسطش میره رو مخ ولی واقعا رفته رفته عالی میشه مخصوصا فصل دومش به نظرم یه شاهکاره حتما ببینش بعدا پشیمون میشی چرا دیر نگاش کردی

 2. سلام. اگر امکانش هست انیمه wu geng ji که تیزر کوتاهی از اون در تیتراژ پایانی قسمت 83 همین انیمه هست رو هم برای دانلود قرار بدین.اگرم نه ممنون میشم سایتی برای دانلود این انیمه بهم معرفی بکنید.
  با تشکر

 3. دادا مکس پلیر انیمه رو میبینی توی بخش زیرنویس موقع پخش ویدئو ببین نوشته همگام سازی خودت درستش کن راحت ده مخ مترجما رو خوردی بابا

 4. دادا زیرنویس مشکل نداره برای بار آخر می گم نسخه انیمه که دانلود می کنید ناهماهنگه با نسخه ای که من ترجمه می کنم اینم به این خاطره که قبلا از یکی از سایت های ایرانی قسمت هاش رو دانلود و ترجمه می کردم چون چند بار چهار پنچ روز دیر گذاشتن رفتم از منبع اصلیش هر شنبه صبح دانلود و ترجمه می کنم این کارم هم نزدیک همون قسمتیه که می گی دقیقش یادم نیست

  • والا ویدیو اون قسمت داد میزد که دستکاری شده …. بعد به جای اینکه از ویدیو اون قسمت شکایت کنین از زیرنویسش ایراد میگیرین !

   به نظرم این دومین قسمت بود که اینجوری شده از مسئول آپلود فایل ویدیو های این انیمه میخوام بیشتر دقت کنند و فایل رو از منابع درست و درمون تهیه کنند حتی اگه زمان بیشتری باید انتظار بکشیم …. با تشکر از سایت خوبتون! و همچنین مترجم عزیز!

 5. دادا از قسمت 6۴ به بعد زیرنویس به انیمه نمی خوره مشکل سرعتش نیست کلا زیرنویس انگار مشکل دازه

 6. سلام بر مترجم عزیز ممنون بابت زحمت ترجمه این سریال خدا قوت، فقط یه خواهش میشه زمانبندیشم درست کنید همش جا میمونه یا میپره جلو و خیلی سخته با نرم افزارم راحت نمیشه دیدش 😔.
  بازم ممنون خسته نباشید

  • سلام دوست عزیز این ناهماهنگ بودن زیرنویس تو انیمه های چینی یه چیز عادیه چون برای انیمه های چینی نسخه های مختلف ویدیو و حتی ساب لاتینش وجود داره مثل انیمه های ژاپنی نیست یدونه باشه په اگه می خواین زیرنویس هماهنگ باشه باید خودتون هماهنگ کنید یا نسخه ای که من از روش ترجمه می کنم رو دانلود کنید که اونم از سایت خارجی که بیشترتون نمی تونید جز این دوتا راه دیگه ای ندارید

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here